Ögonhälsoundersökning

Metoden som inte ger några obehag

Ögonhälsoundersökningen™ tar cirka 40 minuter att genomföra. Själva ögonbottenfotograferingen är klar på bara några minuter. Med nya metoden behövs ingen droppning i ögonen för att vidga pupillerna. Det betyder att du slipper eventuell smärta, nedsatt syn eller andra obehag, vare sig under själva undersökningen eller efter.

Din genväg till Sveriges främsta ögonexpertis

Efter undersökningen skickar vi bilderna från ögonbotten­fotograferingen tillsammans med övriga mätresultat för analys och bedömning. Genom den höga kvaliteten på bilderna kan våra ögonläkare upptäcka även små förändringar i ögonbotten på ett mycket tidigt stadium. Inom några dagar kan ett full­ständigt utlåtande kring din syn- och ögonhälsa vara klart.

Goda utsikter om förändringarna upptäcks i tid

Skulle undersökningen visa på någon form av ögonförändring som kan få konsekvenser för ditt framtida seende, får du en remiss för vidare undersökning och behand­ling. Är allt normalt får du naturligtvis besked om det också.

Resultatet går att jämföra med tidigare undersökningar. Ögonbottenbilderna arkiveras se­dan hos oss tillsammans med ditt Syn- och ögonhälsoprotokoll. De arkiverade bilderna kan se­­dan användas för att jämföras med ögonbottenbilder som tas i framtiden, precis som tandläkaren gör med dina röntgen­bilder. Detta gör det betydligt enklare att utvärdera ögonför­ändringar på sikt och se hur en eventuell behandling fungerar.

Ögonbottenfotograferingen ger detaljerade bilder av ögonens inre. Därigenom kan eventuella åldersförändringar i gula fläcken, glaukom och diabetesretinopati upptäckas på ett mycket tidigt och behandlingsbart stadium.

Ögonhälsoundersökningen™ består bl. a. av

  • Anamnes / patienthistorik
  • Synundersökning
  • Ögontrycksmätning
  • Ögonrörelse- och samsynundersökning
  • Synfältsundersökning
  • Ögonbottenfotografering
  • Bedömning av ögonläkare
  • Eventuell remiss till ögonläkare

Välkommen till en bättre Synhälsa

Visste du att så många som 500 000 personer i Sverige bär på någon av de stora ögonsjukdomarna åldersförändringar i gula fläcken, glaukom (grön starr) eller diabetesretinopati?

Många av dessa sjukdomar – som främst drabbar äldre och diabetiker – går att behandla. Om de upptäcks i tid.

Öppna dina ögon för ny teknik

Inom Synhälsan erbjuder vi nu en ny metod att hälsoundersöka dina ögon som gör att vi kan upptäcka allvarliga åldersförändringar i ett mycket tidigt skede. Metoden bygger på en avancerad ögonbottenkamera som i kombination med kon­troll av synskärpa, synfält och ögontryck ger en heltäckande bild av dina ögons hälsotillstånd.

I samband med din Ögonhälsoundersökning™ upprättar vi ett Syn- och ögonhälsoprotokoll, där samtliga mätresultat förs in.