This text is replaced by the Flash movie.
Välkommen till Demitz Optik!

Öppna dina ögon för den nya tekniken Visste du att så många som 500 000 personer i Sverige bär på någon av de stora ögonsjukdomarna åldersförändringar i gula fläcken, glaukom (grön starr) eller diabetesretinopati? Många av dessa sjukdomar, som främst drabbar äldre och diabetiker, går att behandla. Om de upptäcks i tid.

Inom Synhälsan erbjuder vi nu en ny metod att hälsoundersöka dina ögon som gör att vi kan upptäcka allvarliga åldersförändringar i ett mycket tidigt skede. Metoden bygger på en avancerad ögonbotten- kamera som i kombination med kon­troll av synskärpa, synfält och ögontryck ger en heltäckande bild av dina ögons hälsotillstånd. I samband med din Ögonhälsoundersökning™ upprättar vi ett Syn- och ögonhälsoprotokoll, där samtliga mätresultat förs in. 
VÅRA ÖPPETTIDER


Måndag-fredag 09.30-18.00 

Tel. 0320-10158

Demitz Optik   Boråsvägen 34           Tel. 0320 - 101 58          E-post: demitz.optik@synologen.se